ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα των συνεδρίων μέσω της υποβολής των επιστημονικών σας εργασιών.

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υποβολής: 15 Μαρτίου 2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών: 31 Μαΐου 2021

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που ακολουθούν

Τρόποι παρουσίασης

 • Ελεύθερες ανακοινώσεις
 • E-posters
 • Βίντεο

Θεματολογία

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική του ανώτερου πεπτικού
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική του κατώτερου πεπτικού
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική κηλών κοιλιακού τοιχώματος
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική συμπαγών και οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων
 • Νέες τεχνολογίες στη λαπαροσκοπική χειρουργική
 • Ρομποτική χειρουργική
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ενδοκρινών αδένων
 • Ενδοαυλική ενδοσκοπική χειρουργική
 • Μακροχρόνια αποτελέσματα επεμβάσεων παχυσαρκίας
 • Επανεπεμβάσεις παχυσαρκίας
 • Μεταβολική χειρουργική, χειρουργική για σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
 • Αμφιλεγόμενα θέματα στη χειρουργική της παχυσαρκίας
 • Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική
 • Η λαπαροσκοπική χειρουργική στην Covid εποχή

Διαδικασία υποβολής

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής εργασιών. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω email δε θα γίνουν δεκτές.

 • Το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν από την υποβολή μιας περίληψης είναι να συνδεθείτε, δημιουργώντας το δικό σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που απαιτείται από το σύστημα. Τα ίδια στοιχεία σύνδεσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες χρειαστείτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Συνεδρίου (εγγραφή, διαμονή)
 • Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.
 • Η επιλογή θεματολογίας καθώς και ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης είναι υποχρεωτικά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης και / ή της θεματολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες του Επιστημονικού Προγράμματος.
 • Η περίληψή σας πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαΐου 2021 το αργότερο.
 • Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης μίας εργασίας ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση της εργασίας είναι η εγγραφή του παρουσιάζοντα στο συνέδριο, το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2021.
 • Ο συγγραφέας που έχει υποβάλει την περίληψη της εργασίας θα ειδοποιηθεί για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης έως τις 10 Ιουλίου 2021.
 • Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν την ακόλουθη δομή: Εισαγωγή, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα. Το κείμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
 • Θα πρέπει να συμπληρώσετε το πλήρες όνομα και επώνυμο καθώς επίσης και το νοσηλευτικό ίδρυμα και πόλη όλων των συγγραφέων.
 • Εάν ένας συγγραφέας επιθυμεί να αποσύρει μια υποβληθείσα περίληψη, πρέπει να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου έως τις 31 Μαΐου 2021.
 • Η ορθή υποβολή της περίληψης της εργασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα. Τυχόν λάθη στην ορθογραφία, τη γραμματική ή τα επιστημονικά δεδομένα θα αναπαραχθούν όπως έχουν υποβληθεί από τον συγγραφέα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης στο e-mail: info@laparoscopy2021.gr