ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας.

Τρόποι παρουσίασης

 • Ελεύθερες ανακοινώσεις
 • E-posters
 • Βίντεο

Θεματολογία

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική του ανώτερου πεπτικού
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική του κατώτερου πεπτικού
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική κηλών κοιλιακού τοιχώματος
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική συμπαγών και οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων
 • Νέες τεχνολογίες στη λαπαροσκοπική χειρουργική
 • Ρομποτική χειρουργική
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ενδοκρινών αδένων
 • Ενδοαυλική ενδοσκοπική χειρουργική
 • Μακροχρόνια αποτελέσματα επεμβάσεων παχυσαρκίας
 • Επανεπεμβάσεις παχυσαρκίας
 • Μεταβολική χειρουργική, χειρουργική για σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
 • Αμφιλεγόμενα θέματα στη χειρουργική της παχυσαρκίας
 • Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική
 • Η λαπαροσκοπική χειρουργική στην Covid εποχή

Σημαντικές πληροφορίες

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης και / ή της θεματολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες του Επιστημονικού Προγράμματος.

 • Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης μίας εργασίας ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση της εργασίας είναι η εγγραφή του παρουσιάζοντα στο συνέδριο, το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2021.
 • Ο συγγραφέας που έχει υποβάλει την περίληψη της εργασίας θα ειδοποιηθεί για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης έως τις 26 Ιουλίου 2021.
 • Η ορθή υποβολή της περίληψης της εργασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα. Τυχόν λάθη στην ορθογραφία, τη γραμματική ή τα επιστημονικά δεδομένα θα αναπαραχθούν όπως έχουν υποβληθεί από τον συγγραφέα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης στο e-mail: info@laparoscopy2021.gr