ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
& Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
Μαιάνδρου 23,11528,Αθήνα
+30 210-7211845
info@eeex.gr
www.eeex.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Ε.Χ.
Πρόεδρος:Στυλιανός Καπίρης
Α΄ Αντιπρόεδρος:Γεώργιος Τζοβάρας
Β΄ Αντιπρόεδρος: Φώτιος Αρχοντοβασίλης
Γενικός Γραμματέας:Γεώργιος Σάμπαλης
Ειδικός Γραμματέας:Γεώργιος Αγιομαμίτης
Ταμίας:Βασίλειος Δρακόπουλος
Σύμβουλοι:Δημήτριος Θεοδώρου – Μάριος Παπούδος  – Νικόλαος Γεωργόπουλος

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών- Χειρουργική Κλινική,
Ρίο, 26504
Τηλ: 2610 999460,
e-mail: skroubis@med.upatras.gr
www.exep.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Χ.Ε.Π.
Πρόεδρος:Γεώργιος Σκρουμπής
Αντιπρόεδρος:Χαρίλαος Παππής
Γενικός Γραμματέας:Κωνσταντίνος Αλμπανόπουλος
Ταμίας:Χαράλαμπος Σπυρόπουλος
Μέλος:Ιωάννης Μελισσάς
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠρόεδροιΓεώργιος Τζοβάρας – Κωνσταντίνος Αλμπανόπουλος
ΜέληΓεώργιος Αγιομαμίτης
Φώτιος Αρχοντοβασίλης
Νικόλαος Γεωργόπουλος
Βασίλειος Δρακόπουλος
Δημήτριος Θεοδώρου
Στυλιανός Καπίρης
Ιωάννης Μελισσάς
Χαρίλαος Παππής
Μάριος Παπούδος
Γεώργιος Σάμπαλης
Γεώργιος Σκρουμπής
Χαράλαμπος Σπυρόπουλος