ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Χασάπη Βασιλική
Μέλη
Αγιασοφίτου Ευθυμία
Γεροχρήστου Μαρία
Δούβαλη Θεοδώρα
Ζουριδάκη Ευτυχία
Καραβασίλης Σταύρος
Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος
Κούστα Φιόρη
Λάζου Ελένη
Μπεφόν Αγγελική
Μπόκοτας Χαράλαμος
Παναγάκης Παντελής
Παπανίκου Σοφία
Πολυδώρου Δωροθέα
Πολυχρονάκη Ελένη
Ποτουρίδου Ειρήνη
Τσιάκου Ανδριανή
Φράγκος Ευστράτιος