Γεν. Πληροφορίες Συνεδρίου

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

LARISSA IMPERIAL
Λεωφ. Φαρσάλων 182
Τ.Κ 413 35 Λάρισα
T: 2410 687600
W: www.larissaimperial.com

image1_zoom

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής : 10-12 Σεπτεμβρίου 2021
Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 15 Μαρτίου 2021
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών: 30 Ιουνίου 2021
Τελευταία προθεσμία μειωμένης εγγραφής: 31 Ιουλίου 2021

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Στον ευρύτερο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων όπως και Έκθεση ιατρικών εκδόσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

MΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CME CREDITS)

Το συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ, και της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

IFSO-EC 2021, PRAGUE, NOV 4-6,2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Υποβολή Περιλήψεων, το Επιστημονικό Πρόγραμμα, την Εγγραφή σας στο Συνέδριο και τη Διαμονή σας, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου:


ERA Ltd -CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
T 210 3634944, F 210 3631690,
E-mail: info@era.gr, Web site: www.era.gr