ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με χαρά σας προσκαλούμε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας που θα πραγματοποιηθούν, για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε συνδιοργάνωση, στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2021 στη Λάρισα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στόχος του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της εξέλιξης των λαπαροενδοσκοπικών τεχνικών, μέσα από στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, αντιμαχίες αλλά και βιντεοπροβολές από εκλεκτούς Έλληνες και διακεκριμένους ξένους καθώς και η απόδοση βήματος στους νέους χειρουργούς και τους χειρουργούς της επαρχίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Στο συνέδριο χορηγήθηκαν 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME